اختلال در فعال سازی خطوط اپراتور ۵۰۰۰


اختلال در فعال سازی خطوط اپراتور ۵۰۰۰


1401/10/08کاربر گرامی ،

به دلیل اختلال موجود در اپراتور ۵۰۰۰ ، فعال سازی خط های ،یداری شده با این سرشماره در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.  لطفا تا اطلاع ثانوی خط های با سرشماره ۳۰۰۰ را ،یداری بفرمایید.

همچنین تمامی خط های ،یداری شده با سرشماره ۵۰۰۰ پس از رفع اختلال فعال خواهند شد.


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=136


امکانات سامانه پیامک