ارسال مدارک و اصلاح اطلاعات ناقص

 


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=25مش، گرامی پیرو اعلامیه مخابرات، , ضرب العجل اپراتورها آ،ین مهلت تکمیل، تصحیح و ارسال مشخصات دارندگان شماره اختصاصی تا تاریخ 15 بهمن 93  تمدید گردیده  و پس از آن سرشماره فاقد اطلاعات،مستقیما ازسوی اپراتور قطع خواهد شد

نکته : به منظور فعال سازی شماره های 3000، ،وما باید شماره همراه اول در سامانه ثبت گردد !
امکانات سامانه پیامک
***برای ارسال مدارک و یا ویرایش اطلاعات ،در منو از بخش “اطلاعات شخصی”  اقدام نمایید


ارسال مدارک و اصلاح اطلاعات ناقص


1393/11/14
1- مشخصات کاربری  2- ارائه مدارک شناسایی 3- شماره تماسها و ادرس و …