افزایش تعرفه و عوارض ارسال پیامک

مشتری گرامی

با سلام،

احتراماً به استحضار می رساند، طبق بند ی تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ، از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ ، عوارض ارسال هر پیامک ۳۰ ریال می باشد. همچنین ارسال پیامک از طریق خطوط 3000 با ضریب 1.2 مح،ه خواهد شد.

لازم به ذکر است که تعرفه های ارسال پیامک نیز با افزایش روبرو خواهند بود ، ارسال پیامک به اپراتور های ایرانسل و رایتل با ضرایب جدید 2.2 ارسال خواهند شد.


افزایش تعرفه و عوارض ارسال پیامک


1400/12/29با تشکر از همراهی شما


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=124


امکانات سامانه پیامک