افزودن بانک اصناف و مشاغل کل کشور

کاربر گرامی، بنا بر درخواست شما عزیزان بانک اصناف و مشاغل کل کشور نیز به سیستم اضافه گردید. زین پس میتو،د با مراجعه به بخش ارسال پیامک انبوه برای هر صنفی در هر نقطه از کشور عزیزمان پیامک ارسال نمایید. با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=50


افزودن بانک اصناف و مشاغل کل کشور


1394/04/16
امکانات سامانه پیامک