امکان ارسال پیامک انتخاباتی به شماره های مسدود

به اطلاع می رس،م، امکان ارسال پیامک انتخاباتی به شمارهای مسدود از طریق خط خدماتی فعال گردید. برای ارسال پیامک بصورت نامحدود می تو،د به بخش ارسال پیامک مراجعه نمایید.


امکان ارسال پیامک انتخاباتی به شماره های مسدود


1400/03/23
امکانات سامانه پیامک


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=118

با سلام و احترام،