امکان مشاهده ریز تراکنش های مالی

امکانات سامانه پیامک


امکان مشاهده ریز تراکنش های مالی


1394/05/04

کاربر گرامی، زین پس میتو،د از منوی اطلاعات مالی بخش مشاهده ریز تراکنش های مالی، کلیه تراکنش های مالی مربوط به حساب کاربری خود را مشاهده نمایید. با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=52