امکان مشاهده ریز تراکنش های مالی

کاربر گرامی، زین پس میتو،د از منوی اطلاعات مالی بخش مشاهده ریز تراکنش های مالی، کلیه تراکنش های مالی مربوط به حساب کاربری خود را مشاهده نمایید. با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=52
امکانات سامانه پیامک


امکان مشاهده ریز تراکنش های مالی


1394/05/04