بازار هدف و راه‌های شناسایی آن چیست؟

در بخش‌بندی بازار بر‌اساس ویژگی‌های رفتاری، با رفتار واقعی بخش‌های مختلف بازار سر‌وکار داریم. در این بخش فاکتورهایی همچون میزان استفاده از محصول، شناخت نسبت به محصول، نوع نگرش و واکنش مشتریان و مخاطبان مورد‌بررسی قرار می‌گیرد. برای شناسایی بازار هدف از طریق این ویژگی باید به پارامترهای مختلفی همچون ،ید در یک بازه زم، خاص، انتظار از محصول، الگوی ،ید، وضعیت وفاداری، میزان آمادگی ،یدار، نقش فرد تصمیم‌گیرنده و وضعیت استفاده‌کننده توجه کرد.

  • ،ید در بازه زم، مشخص: تفکیک مواردی که باعث می‌شود افراد در یک بازه زم، خاص و با شکل‌گیری یک نیاز مش، اقدام به ،ید کنند.
  • بررسی مزیت ،ید و انتظار از محصول: ممکن است انتظار افراد از ،ید یک محصول خاص متفاوت باشد.
  • بررسی عادات و الگوی ،ید: افراد الگوی ،ید متفاوتی دارند. به‌،وان مثال بعضی به‌دنبال کیفیت و گروهی به‌دنبال قیمت من، هستند.
  • وضعیت وفاداری: بعضی مشتریان فقط مصرف کننده یک برند هستند. در مقابل گروهی هستند که برندهای مختلف برای ،ید یک محصول انتخاب می‌کنند.
  • آمادگی ،یدار: شناسایی وضعیت ،یدار و قرارگیری در کدام مرحله از ،ید یکی از ویژگی‌های رفتاری مهم برای شناسایی بازار هدف است. در این بخش CRM برای اطلاع از وضعیت آمادگی ،یدار به کمک شما می‌آید.
  • تصمیم‌گیرنده: نقش تصمیم‌گیرنده و بیشترین میزان نفوذ برای ،ید به‌منظور شناسایی بازار هدف اهمیت ویژه‌ای دارد. برای مثال برای ،ید وسایل آشپزخانه خانم‌ها بیشترین نفوذ را دارند و تقریبا تصمیم‌گیرنده نهایی هستند.
  • وضعیت استفاده‌کننده: هر محصولی استفاده‌کننده بالقوه (،ی که اولین بار از یک محصول استفاده می‌کند) و استفاده‌کننده همیشگی (،یدار دائمی محصول) دارد. برای شناسایی بازار هدف، شناخت این گروه و ویژگی‌‌های رفتاری آن‌ها نقش تعیین‌کننده دارد.

با بررسی این پارامترها در تعیین بازار هدف و استفاده از من،‌ترین روش بازاریابی از میان انواع دیجیتال مارکتینگ برای جذب مشتریان موفق‌تر خواهید بود.

همان‌طور که از نام این ویژگی مشخص است، شناسایی بازار هدف در این مرحله بر‌اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی همچون درآمد، شغل، تحصیلات، تعداد اعضای خانواده، سن، ،ت، مذهب، فرهنگ و طبقه اجتماعی صورت می‌گیرد. در نهایت بر‌اساس این اطلاعات مشتریان به گروه‌های مختلفی ت،یم می‌شوند. با‌توجه‌به سهولت اندازه‌گیری متغیرها بر‌اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، این بخش‌بندی به‌منظور شناسایی بازار هدف محبوبیت بالایی دارد. در سایر روش‌های بخش‌بندی بازار نیز همچنان ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و توجه به شاخص‌های جمعیتی حائز اهمیت هستند.

در این مدل برای شناسایی بازار هدف، کل بازار به بخش‌های جغرافیایی مختلف مثل کشور، استان، شهر، روستا یا محله ت،یم می‌شود. در این مدل بخش‌بندی ،ب‌وکار تصمیم ‌می‌گیرند که تمرکز خود را روی یک محله یا حتی کل کشور بگذارند. به‌،وان مثال برای نصاب دوربین‌های مدار‌بسته تبلیغات در محدوده جغرافیایی محدودتری همچون محله، شهر یا شهرستان من، است. در این مورد ارسال پیامک انبوه به کل کشور یا استفاده از بیلبوردهای تبلیغاتی در استان‌های مختلف تصمیم درستی نخواهد بود. اگرچه تعرفه پیامک انبوه من، و استفاده از پیامک تبلیغاتی یک روش مقرون‌به‌صرفه است، اما با شناسایی بازار هدف بر‌اساس ویژگی‌های جغرافیایی می‌توان باز هم هزینه‌ها را کاهش داد.

ویژگی‌های رفتاری؛ بررسی رفتار واقعی در بخش‌های مختلف بازار

تعریف بازار هدف در دنیای ،ب‌وکار

راهنمای شناسایی بازار هدف؛ بر‌اساس ویژگی‌های مش، جامعه مشتریان

اطلاع از عقاید و باورهای مشتریان برای شناسایی بازار هدف

شناسایی بازار هدف بر‌اساس منطقه و ویژگی‌های جغرافیایی

بخش‌بندی بازار هدف بر‌اساس مشاهده و آمارگیری

اهمیت شناخت بازار هدف در افزایش سطح رضایت مشتریان و فروش

راضی ، و راضی نگه داشتن مشتری، هدفی است که هر ،ب‌وکاری برای رسیدن به آن تلاش می‌کند؛ سوالی که پیش می‌آید این است که آیا می‌توان همه مشتریان را راضی نگه داشت؟ مطمئنا این کار سخت و دشوار است. به‌‌منظور رفع این مشکل و راحت‌تر ، مسیر بازاریابی و افزایش فروش، صاحبان ،ب‌وکار اقدام به بخش‌بندی بازار می‌کنند. در این بخش‌بندی گروهی از مخاطبان که علایق و سلایقشان با محصولات و خدمات ،ب‌وکار هم‌خو، داشته باشد، هدف گرفته می‌شود. در این مقاله شما را با بازار هدف و نحوه شناسایی آن آشنا خواهیم کرد.

تعریف بازار هدف؛ مجموعه‌ای از افراد با نیازها و ویژگی‌های مش،

با کمک سامانه پیامکی و استفاده از امکاناتی همچون ارسال پیامک بر‌اساس شغل می‌تو،د برای بازار هدفتان پیام تبلیغاتی ارسال کرده و آن‌ها را به بازدید از محصولات و ،ید آن‌ها تشویق کنید. به‌،وان مثال اگر در زمینه فروش تج،ات پزشکی فعال هستید، با به‌کارگیری این قابلیت پنل پیامکی، پیام مورد‌نظرتان را می‌تو،د برای جامعه پزشکان ارسال کنید.

همچنین برای اطلاع از نیازها، علایق، باورها و میزان رضایت مشتریان استفاده از تحقیقات مبتنی بر آمارگیری مفید خواهد بود. تهیه پرسش‌نامه بهترین ابزار برای آمارگیری و جمع‌آوری اطلاعات مشتریان است. به کمک پرسش‌نامه اطلاعات مفیدی درباره رفتار، باورها و عقاید مشتریان به‌دست خواهید آورد. باتوجه‌به اینکه جمع‌آوری اطلاعات از همه مشتریان کار زمان‌بر، پر‌هزینه و دشواری است، باید بر‌اساس نتایج به‌دست آمده از نمونه‌ها تصمیم بگیرید.

یک بخش مهم دیگر ویژگی‌های روان‌شناختی بحث باور است. به‌،وان مثال ا،ر ایر،‌ها معتقدند که لباس‌های ، کیفیت خوبی دارند. بحث عقیده نیز اهمیت اعتقاد و اطمینان به یک محصول را نشان می‌دهد. زم،‌که مشتریان به یک محصول اعتقاد داشته باشند، به آس، نظر خود را تغییر نخواهند داد. افرادی با فرهنگ، طبقه اجتماعی و درآمد ی،ان، ممکن است شخصیت و ارزش‌های متفاوتی داشته باشند؛ بنابراین توجه به ویژگی‌های روان‌شناختی برای شناسایی بازار اهمیت ویژه‌ای دارد.

شناسایی بازار هدف بر‌اساس ویژگی‌های مش، مشتریان

ویژگی‌های جمعیت‌شناختی؛ اندازه‌گیری آسان متغیرها برای شناسایی بازار هدف

به‌،وان مثال استفاده از ویژگی‌های جمعیت شناختی و شناسایی بازار هدف بر‌اساس درآمد و شغل منجر‌به دسته‌بندی و قرار دادن افراد در گروه‌های پردرآمد و کم‌درآمد خواهد شد. در این مدل یک برند تولید‌کننده ساعت‌های لو، می‌تواند پیام‌های تبلیغاتی‌اش را فقط برای گروه پر‌درآمد ارسال کند. در بازاریابی درونگرا نیز توجه‌به مارکتینگ بر بخش خاصی از بازار و پاسخ به نیاز گروه خاصی از مشتریان است. به‌این‌ترتیب هزینه تبلیغات نیز کمتر خواهد شد.

بازار هدف مجموعه‌ای از افراد یا سازمان‌ها با نیازها و خواسته‌های مش، هستند. این نیاز در قالب یک خدمت یا محصول پاسخ داده می‌شود. در واقع ،ب‌وکارها و سازمان‌ها محصولات خود را متن، با نیازهای این گروه طراحی، تولید و به بازار عرضه خواهند کرد. به این گروه متمایز و انتخابی، بازار هدف می‌گویند. برای مثال آموزشگاه رانندگی گواهینامه‌دارها به‌،،‌که گواهینامه دارند اما مدت زمان طول، رانندگی نکرده‌اند، خدمات می‌دهد. در‌نتیجه بازاریابی در این روش با مشخص ، یک بازار تعریف‌شده، کار خود را آغاز می‌کند. حسن این مدل از بازاریابی این است که مشتری و نیازهای آن را می‌شناسد. هماهنگی با نیازهای مشتری و پاسخ صحیح به آن‌ها منجر به ایجاد احساس رضایت و در نهایت سود بیشتر می‌شود.

در شناسایی بازار هدف بر‌اساس ویژگی‌های روان‌شناختی، بازار هدف با‌توجه‌به پارامترهای سبک زندگی، باورها و عقاید، شخصیت و ارزش‌ها شناسایی می‌شود. به‌،وان تصویر یک ،ب‌وکار در ذهن مخاطبان و مشتریان، بر‌اساس باورهای آن‌ها شکل می‌گیرد. انتخاب یک برند برای تهیه محصول و دریافت خدمات نیز تابع همین تصویر خواهد بود. مثلا بسیاری از افراد سوئیس را به‌،وان یکی از برترین کشورها در زمینه تولید شکلات می‌شناسند. به‌همین‌دلیل ،ید شکلات‌های تولید شده در سوئیس را به محصولات سایر کشورها ترجیح می‌دهند.

مدیران شرکت‌ها و صاحبان ،ب‌وکارهای کوچک و بزرگ می‌توانند با ،ید پنل پیامکی فراز اس ام اس، با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاصی همچون سن، ،ت، شغل و محل س،ت برای مخاطبان خود پیامک هدفمند ارسال کنند. این خدمات پنل پیامکی فراز به شما در شناسایی بازار هدفتان کمک خواهد کرد.


منبع: https://farazsms.com/what-is-target-market/

یکی از مراحل مهم در فرایند بازاریابی، شناسایی بازار هدف است. با جمع‌آوری اطلاعات از طریق مشاهده، تشکیل گروه‌های متمرکز و آمارگیری می‌توان بازار هدف را شناسایی کرد. مشاهده رفتار مشتریان یکی از فرایندهای مفید برای جمع‌آوری اطلاعات دسته اول به‌منظور شناسایی و تعیین بازار هدف است. مثلا برای اطلاع از سطح رضایت مشتریان کافه‌تان می‌تو،د چند ساعت در روز میان مشتریان بنشینید و حالت چهره و صحبت‌های آن‌ها را زیر نظر بگیرید. حتی می‌تو،د برای ارتقای منو و طراحی آن مطابق با سلیقه مشتریان به کافه‌ رقبا سر بزنید.


آشنایی با مفهوم بازار هدف و راه‌های شناسایی آن
راهنمای مطالعه

بازاریابی هدف و تامین نیازها باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به ایجاد سود برای ،ب‌وکار شود. تا زم،‌که شناسایی بازار هدف به‌درستی انجام نشود، دستیابی به این هدف نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. باتوجه‌به نوع محصول و خدمات، بازار هدف نیز متفاوت خواهد بود. برای شناسایی بازار هدف باید به ویژگی‌های مش، جامعه مشتریان توجه ویژه‌ای داشت. در تعریف بازاریابی به زبان ساده نیز مشتریان، شناسایی نیازها و رفتار مخاطب اهمیت ویژه‌ای دارد. در ادامه شما را با ویژگی‌های تغیین‌کننده برای شناسایی بازار هدف و بخش‌بندی بازار آشنا خواهیم کرد.

بررسی رفتار واقعی مشتریان راهی برای شناسایی بازار هدف

استفاده از اطلاعات دسته اول برای شناخت مشتریان؛ مشاهده و آمارگیری

ویژگی‌های جمعیت‌شناختی یکی از راه‌های آسان برای شناسایی بازار هدف

ویژگی‌های روان‌شناختی؛ شناسایی بازار هدف بر‌اساس باورهای مشتریان

در این مقاله با مفهوم بازار هدف و راه‌های شناسایی این گروه آشنا شدیم. در این مدل از بازاریابی، صاحبان ،ب‌وکار با شناسایی مشتریان با مجموعه‌ای از ویژگی‌های مش،، در تلاش برای تولید محصول و عرضه خدماتی منطبق با سلیقه و نیازهای آن‌ها هستند. به‌این‌ترتیب صاحبان ،ب‌وکار می‌توانند بخشی خاصی از بازار را به خود اختصاص دهند. این موضوع باعث جذب بیشتر مخاطبان و تبدیل آن‌ها به مشتریان وفادار می‌شود. در نتیجه سهم فروش ،ب‌وکار در بازار افزایش می‌یابد.