تاخیر در ارسال پیامک از طریق شماره اشتراکی

لازم به ذکر است که کاربر، که شماره اختصاصی دارند هیچ مشکلی برای ارسال پیامک نخواهند داشت


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=63

لطفا برای جلوگیری و رفع این مشکل برای سامانه خود شماره اختصاصی تهیه نمایید. ،ید شماره اختصاصی


تاخیر در ارسال پیامک از طریق شماره اشتراکی


1394/09/29با توجه به اعلان اپراتور مبنی بر عدم ارسال پیامک از طریق شماره اشتراکی،باستحضار می رس،م که امکان دارد زین پس پیام ها از طریق شماره اشتراکی با تاخیر بسیار زیاد ارسال شود،

با سلام و احترام،


امکانات سامانه پیامک