تاخیر در ارسال پیامک از طریق شماره اشتراکی

با سلام و احترام،


تاخیر در ارسال پیامک از طریق شماره اشتراکی


1394/09/29
امکانات سامانه پیامک

لازم به ذکر است که کاربر، که شماره اختصاصی دارند هیچ مشکلی برای ارسال پیامک نخواهند داشت


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=63با توجه به اعلان اپراتور مبنی بر عدم ارسال پیامک از طریق شماره اشتراکی،باستحضار می رس،م که امکان دارد زین پس پیام ها از طریق شماره اشتراکی با تاخیر بسیار زیاد ارسال شود،

لطفا برای جلوگیری و رفع این مشکل برای سامانه خود شماره اختصاصی تهیه نمایید. ،ید شماره اختصاصی