تاخیر در ارسال پیامک از طریق شماره اشتراکی

با سلام و احترام،
امکانات سامانه پیامک


تاخیر در ارسال پیامک از طریق شماره اشتراکی


1394/09/29

با توجه به اعلان اپراتور مبنی بر عدم ارسال پیامک از طریق شماره اشتراکی،باستحضار می رس،م که امکان دارد زین پس پیام ها از طریق شماره اشتراکی با تاخیر بسیار زیاد ارسال شود،

لازم به ذکر است که کاربر، که شماره اختصاصی دارند هیچ مشکلی برای ارسال پیامک نخواهند داشت


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=63لطفا برای جلوگیری و رفع این مشکل برای سامانه خود شماره اختصاصی تهیه نمایید. ،ید شماره اختصاصی