تعیین شماره پیش فرض


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=4

لذا خواهشمند است برای تعیین شماره پیش فرض  اقدام نمایید.

کاربران گرامی،
امکانات سامانه پیامک

به اطلاع می رساند که به کلیه کاربران سامانه، برای بهبود کیفیت ارسال پیامک، یک شماره اشتراکی با پیش شماره 5000 و یک شماره اشتراکی با پیش شماره 3000 نیز افزوده شد،


تعیین شماره پیش فرض


1392/12/24