تعیین شماره پیش فرض

لذا خواهشمند است برای تعیین شماره پیش فرض  اقدام نمایید.
امکانات سامانه پیامک
به اطلاع می رساند که به کلیه کاربران سامانه، برای بهبود کیفیت ارسال پیامک، یک شماره اشتراکی با پیش شماره 5000 و یک شماره اشتراکی با پیش شماره 3000 نیز افزوده شد،

کاربران گرامی،


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=4


تعیین شماره پیش فرض


1392/12/24