تغییر تعرفه ارسال پیام کوتاه از اول اردیبهشت ماه 1402

علاوه بر این جهت سهولت شما کاربران عزیز ضریب 1.1 برای اپراتور 3000 حذف خواهد شد و تعرفه تمام اپراتورها همسان سازی میشود. 


تغییر تعرفه ارسال پیام کوتاه از اول اردیبهشت ماه 1402


1402/01/31با آرزوی سالی خوش و سرشار از سعادت


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=147


امکانات سامانه پیامک

کاربر گرامی ،

به اطلاع میرساند پیرو افزایش تعرفه 100 درصدی از سمت اپراتورهای ارسال پیام کوتاه از اول اردیبهشت ماه 1402، تعرفه ارسال پیام کوتاه بخشهای مختلف سامانه نیز تغییر خواهد کرد.