تغییر ضریب ارسال پیامک به خطوط ایرانسل


تغییر ضریب ارسال پیامک به خطوط ایرانسل


1399/10/02با سلام ،

احتراما به استحضار می رس،م با توجه تغییر سیاست اپراتور ایرانسل ، زین پس تعرفه ارسال پیامک به شماره های ایرانسل با ضریت 1.53 مح،ه می گردد.

از همراهی شما سپاسگزاریم


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=115


امکانات سامانه پیامک