تغییر ضریب ارسال پیامک به خطوط ایرانسل

با سلام ،


تغییر ضریب ارسال پیامک به خطوط ایرانسل


1399/10/02احتراما به استحضار می رس،م با توجه تغییر سیاست اپراتور ایرانسل ، زین پس تعرفه ارسال پیامک به شماره های ایرانسل با ضریت 1.53 مح،ه می گردد.


امکانات سامانه پیامک

از همراهی شما سپاسگزاریم


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=115