خدماتی سازی خطوط خدماتی ویژه اشخاص حقوقی

 

ورود به صفحه تکمیل فرم خدماتی سازی خطوط

با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=104


خدماتی سازی خطوط خدماتی ویژه اشخاص حقوقی


1398/09/23با سلام ،


امکانات سامانه پیامک

در صورتی که نیاز به خط خدماتی اختصاصی فوری دارید با شماره 01132290134 تماس حاصل نمایید.

احتراما به استحضار می رس،م که امکان خدماتی سازی خط های اختصاصی برای اشخاص حقوقی که دارای کد شناسه ملی، شماره ثبت ، … می باشند فراهم گردیده است. لازم به ذکر است که اشخاص حقوقی باید دارای وب سایت فعال و ایمیل شرکتی باشند، همچنین روند خدماتی سازی دارای حداقل 3 ماه زمان انتظار می باشد.