فعال سازی خط خدماتی اشتراکی اپراتور 9000 ویژه تشکل ههای مذهبی و دهیاری ها و بخشداری ها

با سلام ،


فعال سازی خط خدماتی اشتراکی اپراتور 9000 ویژه تشکل ههای مذهبی و دهیاری ها و بخشداری ها


1401/07/14پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=128

احتراما به استحضار می رس،م خط خدماتی اشتراکی 90006436 ویژه تشکل های مذهبی (هیئت های مذهبی، مساجد، پایگاه بسیج و …)  و خط 90006435 ویژه دهیاری ها و بخشداری ها در سامانه فعال شده است. لذا کاربر، که هنوز این خطوط برایشان فعال نشده است لطفا ضمن تماس با واحد پشتیب، نسبت به ارسال مدارک جهت اعتبارسنجی اقدام نمایند.


امکانات سامانه پیامک