فعال سازی خط خدماتی اشتراکی اپراتور 9000 ویژه تشکل ههای مذهبی و دهیاری ها و بخشداری ها

احتراما به استحضار می رس،م خط خدماتی اشتراکی 90006436 ویژه تشکل های مذهبی (هیئت های مذهبی، مساجد، پایگاه بسیج و …)  و خط 90006435 ویژه دهیاری ها و بخشداری ها در سامانه فعال شده است. لذا کاربر، که هنوز این خطوط برایشان فعال نشده است لطفا ضمن تماس با واحد پشتیب، نسبت به ارسال مدارک جهت اعتبارسنجی اقدام نمایند.

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=128با سلام ،
امکانات سامانه پیامک

فعال سازی خط خدماتی اشتراکی اپراتور 9000 ویژه تشکل ههای مذهبی و دهیاری ها و بخشداری ها


1401/07/14