فعال سازی مجدد اپراتور 3000

احتراما به استحضار می رس،م  ارسال پیامک از طریق اپراتور 3000 فعال شده است. لذا کاربر، که شماره موقت دریافت کرده بودند هر چه سریعتر نسبت به تغییر شماره سرویس های خود به حالت قبل اقدام نمایند.


فعال سازی مجدد اپراتور 3000


1401/07/24
امکانات سامانه پیامک

کاربر گرامی،

با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=131