فعال سازی مجدد اپراتور 3000

امکانات سامانه پیامک


فعال سازی مجدد اپراتور 3000


1401/07/24

کاربر گرامی،

احتراما به استحضار می رس،م  ارسال پیامک از طریق اپراتور 3000 فعال شده است. لذا کاربر، که شماره موقت دریافت کرده بودند هر چه سریعتر نسبت به تغییر شماره سرویس های خود به حالت قبل اقدام نمایند.

با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=131