فعال سازی و احراز هویت مجدد شماره های 50002

با تشکر


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=148
فعال سازی و احراز هویت مجدد شماره های 50002


1402/02/12کاربر گرامی ،

به دلیل انتقال شماره های 50002 به اپراتور جدید، کلیه شماره های 50002 باید مجددا احراز هویت شوند. لذا کاربر، که هنوز احراز هویت شماره خود را انجام نداده اند و یا در ارسال پیام از این سر شماره مشکل دارند نسبت به ثبت تیکت و یا تماس با واحد پشتیب، اقدام نمایند.


امکانات سامانه پیامک