قابلیت ارسال پیامک متناظر و هوشمند برای اپراتور 50002


قابلیت ارسال پیامک متناظر و هوشمند برای اپراتور 50002


1394/06/10با سلام و احترام،

قابلیت ارسال پیامک متناظر و هوشمند برای اپراتور 50002 فراهم گردید و برای عموم کاربران قابل استفاده می باشد

موفق باشید


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=56


امکانات سامانه پیامک