لیست سیاه چیست؟ ونحوه خروج ایرانسل از لیست سیاه

لیست سیاه مخابراتی چیست ؟

مخابرات یک پیامک برای مش،ین ارسال کرد به مضمون عدم دریافت پیامک تبلیغاتی ، مش،ینی که به این پیامک جواب مثبت دادند دیگر از خطوط 1000 ، 2000 و 3000 ، 5000 پیامک تبلیغاتی دریافت نخواهند کرد .

در خطوط 1000 و 2000 پس از ارسال پیامک به چنین مش،ینی نوع گزارش تحویل “نرسیده به مخابرات” و در خطوط 3000 گزارش مبنی بر “ارسال نشده” ارائه میگردد .

برای خارج ، شماره از بلک لیست مخابرات ( فعال ، پیامک های تبلیغاتی ) کافیست از خطوط همراه اول عدد 2 را به شماره 8999 ارسال نموده و برای خطوط ایرانسل عدد 1 را به 5005 ارسال فرمایید

دقت نمایید که برخی از خطوط 1000 ، 2000 یا 3000 متعلق به شرکت ها و ادارات ،تی و مراکز حساس بوده (مثلا خودرو سازی ، بیمارستان ها ، و، خانه ها و..) ، این خطوط شامل لیست سیاه نمی شوند ، بنابراین دریافت پیامک از چنین خطوطی نشان دهنده دریافت پیامک تبلیغاتی از سایر خطوط نمی باشد .


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=8
امکانات سامانه پیامک

لیست سیاه چیست؟ ونحوه ،وج ایرانسل از لیست سیاه


1393/05/31