محدودیت ارسال پیامک


محدودیت ارسال پیامک


1400/03/27با سلام ،

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=119


امکانات سامانه پیامک

لازم به ذکر است که این محدودیت بابت انتخابات اعمال گردید است.

احتراما به استحضار می رس،م با توجه به محدودیت های اعمال شده از سمت اپراتور ارسال پیامک امکان ارسال پیامک تبلیغاتی و انبوه بصورت کلی متوقف شده و تا یکشنبه سی ام ،داد ادامه دارد.فقط امکان ارسال پیامک خدماتی و یا اطلاع رس، بصورت محدود فعال می باشد.