مشاهده لیست شماره های اختصاصی

برای مشاهده شماره های اختصاصی سامانه پیامک به لینک شماره اختصاصی  مراجعه نمایید.

 
امکانات سامانه پیامک


مشاهده لیست شماره های اختصاصی


1393/02/02

برای دریافت شماره اختصاصی مورد نظر بعد از ،ید در ،مت  ،ید شماره اختصاصی با واحد پشتیب، 01132253536 – 01132258549 تماس بگیرید.


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=5

کاربران گرامی،