مشاهده لیست شماره های اختصاصی

امکانات سامانه پیامک


مشاهده لیست شماره های اختصاصی


1393/02/02

کاربران گرامی،

برای مشاهده شماره های اختصاصی سامانه پیامک به لینک شماره اختصاصی  مراجعه نمایید.

 

برای دریافت شماره اختصاصی مورد نظر بعد از ،ید در ،مت  ،ید شماره اختصاصی با واحد پشتیب، 01132253536 – 01132258549 تماس بگیرید.


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=5