مکانیزم ارسال پیام از سامانه تا گوشی و گزارش ارسال


مک،زم ارسال پیام از سامانه تا گوشی و گزارش ارسال


1393/07/05   مک،زم ارسال پیام:    

3- و از مخابرات به دکل و آنتن مخابراتی منطقه ی مورد نظر

1- از سامانه به اپراتور(3000 و 5000 و …)

پس زمان ارسال،بسته به ترافیک سمت مخابرات می باشد که معمولا در ساعات پرترافیک معمولا زیر 0.5 الی 1 ساعت می باشد

پیامهایی که ارسال می نمایید

زم،که رسیده به مخابرات می دهد ی،ی اینکه پیام بدرستی از سمت شما تا مرحله ارسال رفته و عملا مخابرات هم ارسال آن به گوشی را انجام داده معمولا در این حالت ا،ر موارد به گوشی ها می رسد  ولی بدلیل ترافیک زیاد سمت مخابرات، معمولا اولویت مخابرات در ارسال بوده  و گزارش تحویل را کمتر به مشتری می دهد

2- و سپس از اپراتور به مخابرات (همراه اول و ایرانسل)

توجه نمایید که ساعات 10:30 تا 13 و ساعات 17 الی 19 معمولا ساعات پرترافیک می باشد


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=9

 

در نتیجه پیامهایی که رسیده به مخابرات هستند معمولا مشکل خاصی نداشته و ارسال خواهند شد به لحاظ زم، هم پیامها در صف مخابرات ،ت دهی می شوند و بترتیب ،ت، ارسال خواهند شد.

4- و سپس به گوشی ارسال می شود


امکانات سامانه پیامک