مکانیزم ارسال پیام از سامانه تا گوشی و گزارش ارسال

امکانات سامانه پیامک


مک،زم ارسال پیام از سامانه تا گوشی و گزارش ارسال


1393/07/05

   مک،زم ارسال پیام:    

 

پیامهایی که ارسال می نمایید

1- از سامانه به اپراتور(3000 و 5000 و …)

2- و سپس از اپراتور به مخابرات (همراه اول و ایرانسل)

3- و از مخابرات به دکل و آنتن مخابراتی منطقه ی مورد نظر

4- و سپس به گوشی ارسال می شود

زم،که رسیده به مخابرات می دهد ی،ی اینکه پیام بدرستی از سمت شما تا مرحله ارسال رفته و عملا مخابرات هم ارسال آن به گوشی را انجام داده معمولا در این حالت ا،ر موارد به گوشی ها می رسد  ولی بدلیل ترافیک زیاد سمت مخابرات، معمولا اولویت مخابرات در ارسال بوده  و گزارش تحویل را کمتر به مشتری می دهد

در نتیجه پیامهایی که رسیده به مخابرات هستند معمولا مشکل خاصی نداشته و ارسال خواهند شد به لحاظ زم، هم پیامها در صف مخابرات ،ت دهی می شوند و بترتیب ،ت، ارسال خواهند شد.

پس زمان ارسال،بسته به ترافیک سمت مخابرات می باشد که معمولا در ساعات پرترافیک معمولا زیر 0.5 الی 1 ساعت می باشد

توجه نمایید که ساعات 10:30 تا 13 و ساعات 17 الی 19 معمولا ساعات پرترافیک می باشد


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=9