مکانیزم ارسال پیام از سامانه تا گوشی و گزارش ارسال

زم،که رسیده به مخابرات می دهد ی،ی اینکه پیام بدرستی از سمت شما تا مرحله ارسال رفته و عملا مخابرات هم ارسال آن به گوشی را انجام داده معمولا در این حالت ا،ر موارد به گوشی ها می رسد  ولی بدلیل ترافیک زیاد سمت مخابرات، معمولا اولویت مخابرات در ارسال بوده  و گزارش تحویل را کمتر به مشتری می دهد
امکانات سامانه پیامک

 

4- و سپس به گوشی ارسال می شود

در نتیجه پیامهایی که رسیده به مخابرات هستند معمولا مشکل خاصی نداشته و ارسال خواهند شد به لحاظ زم، هم پیامها در صف مخابرات ،ت دهی می شوند و بترتیب ،ت، ارسال خواهند شد.

توجه نمایید که ساعات 10:30 تا 13 و ساعات 17 الی 19 معمولا ساعات پرترافیک می باشد


منبع: http://www.raygansms.com/ElanDetail.aspx?ID=93- و از مخابرات به دکل و آنتن مخابراتی منطقه ی مورد نظر


مک،زم ارسال پیام از سامانه تا گوشی و گزارش ارسال


1393/07/05

   مک،زم ارسال پیام:    

پس زمان ارسال،بسته به ترافیک سمت مخابرات می باشد که معمولا در ساعات پرترافیک معمولا زیر 0.5 الی 1 ساعت می باشد

1- از سامانه به اپراتور(3000 و 5000 و …)

2- و سپس از اپراتور به مخابرات (همراه اول و ایرانسل)

پیامهایی که ارسال می نمایید